Showing all 3 results

Hạt Nhựa Nguyên Sinh HDPE - LDPE - LLDPE

HẠT NHỰA HDPE 0952

Hạt Nhựa Nguyên Sinh HDPE - LDPE - LLDPE

HẠT NHỰA HDPE 6888

Hạt Nhựa Nguyên Sinh HDPE - LDPE - LLDPE

HẠT NHỰA HDPE F1