HẠT NHỰA HDPE 6888

Chỉ số chảy mềm (chỉ số MI) : 10
Xuất xứ:  EQUATE – KUWAIT
Nhà  sản xuất: Sabic
Ứng dụng: sản xuất bao đựng hàng tạp hoá, túi siêu thị, film mỏng,…