Showing all 6 results

Hạt Nhựa Nguyên Sinh HDPE - LDPE - LLDPE

Bột PVC – Pr1000

Hạt Nhựa Nguyên Sinh HDPE - LDPE - LLDPE

Bột PVC Giá Rẻ – Phú Lâm Plastic

Hạt Nhựa Nguyên Sinh HDPE - LDPE - LLDPE

PVC PR700 – Phú Lâm Plastic