HẠT NHỰA HDPE F1

– Ứng dụng:  sản xuất bao hàng tạp hoá, Túi siêu thị,…